Meniere Hastalığı

Orta Kulak Havalandırması ve Tüp
Eylül 26, 2014
Kulak Kiri – Buşon
Eylül 26, 2014

Meniere Hastalığı

Meniere Hastalığı Nedir ?
İç kulağın bir hastalığıdır. Sebebi tam olarak bilinmese de iç kulakta bir bölmedeki sıvının yüksek basınca ulaşmasında oluştuğu düşünülmektedir. İç kulaktan kaynaklanan baş dönmesinin en sık sebeplerinden birisidir. Çoğu vak!ada tek kulak etkilenir fakat % 15 vak’ada iki kulak da etkilenmiş olarak ortaya çıkabilir. Bu hastalık tipik olarak 20 ile 50 yaşları arasında başlar. Erkek ve kadında eşit oranda görülür.
Ne Tür Rahatsızlıklar Verir ?
– Aralıklı baş dönmesi (bir şeyin etrafında çevriliyormuş gibi)
– İşitme kaybı
– Kulak çınlaması ( kulakta gürültü , vızıltı veya zil sesi)
– Etkilenen kulakta dolgunluk hissetmek
Meniere hastalığının en kötü rahatsızlığı baş dönmesidir. Bir hareket olmadığı halde hareket varmış gibi algılanır. Baş dönmesi sıklıkla iç kulak rahatsızlığından ortaya çıksa da merkezi sinir sistemi bozukluklarından da kaynaklanabilir.
Meniere ‘deki baş dönmesi ataklar halinde olur ve dengesizlik hissi, bulantı ile kusma buna eşlik eder. Baş dönmesi 20 dakikadan 2 saate kadar sürebilir hatta bazen daha uzun olabilir. Ataklar esnasında kişi günlük işlerini yapamayacak duruma gelir. Sonrasında uyku bastırır ve sersemlik hissi günlerce sürebilir.
Hastalığın başlangıcında, özellikle pes tonları tutan bir işitme kaybı olabilir fakat genellikle zaman içersinde bütün tonları tutan işitme kaybı gelişir. Yüksek tondaki sesler kişiye rahatsızlık verir ve normal olarak algılanmayabilir.
Meniere hastalığındaki “çınlama” ve “kulakta dolgunluk hissi” değişkendir, işitme kaybı ile birlikte olabilir, devamlı olabilir veya ataklar sırasında, öncesinde ortaya çıkabilir.
Bu hastalığın verdiği rahatsızlık çok az olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına izin vermeyecek kadar özellikle şiddetli baş dönmeleri şeklinde de olabilir.
Nasıl Teşhis konur ?
Frengi, kabakulak veya geçmişte geçirmiş olduğunuz hastalıklar, göz iltihabı, alerji veya geçmişte kulak operasyonu geçirip geçirmediğiniz sorulabilir. Genel sağlık, şeker hastalığı, kan kolesterol düzeyi, tiroid bezi, sinir sistemi ve duygu durumları ile ilgili sorular sorulacaktır.Bu durumları araştırmak için testler istenebilir. Ataklar olmadığı zaman kulak,baş ve boyun muayeneniz normaldir.
İşitme testinizde, etkilenen kulakta tipik olarak “sinir tipi işitme kaybı” ortaya çıkar.Bu kulakta işitilenlerin anlaşılma yüzdesi azalmıştır.Denge testleriniz yapılabilir.Hastaların yaklaşık % 50’ sinde etkilenen kulaktaki denge fonksiyonu azalmıştır.
İç kulak basınç testleri, işitme yollarının testleri, bilgisayarlı tomografiniz veya manyetik rezonans filmleriniz işitme ve denge yollarında bir tümör olup olmadığının araştırılması için istenebilir.bu tür tümörler nadirdir fakat meniere hastalığındaki gibi şikayetlere sebep olabilirler.
Hekiminiz Ne Tür Tedavi Uygular ?
Diyet ve İlaç : Bazı hastalarda tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar atakların sıklığını azaltabilirler. İdrar söktürücülerden tam randıman alabilmek için, ilacınızı düzenli almanız ve tuz kısıtlaması yapmanız önemlidir.
Baş dönmesi için kullanılan ilaçlar geçici bir rahatlık sağlayabilirler. Bazen ‘bulantı ‘ için kullanılan ilaç verilebilir.
Bunaltı ve baş dönmesi için kullanılan ilaçlar uyku hali verebilirler.
Yaşam Biçimi: Kafein, alkol ve sigaradan kaçınınız. Düzenli uyku ve yemek alışkanlığı edininiz. Aşırı yorgunluktan kaçınarak hareketli bir yaşam tarzı edininiz.’Stres’ baş dönmesini ve çınlamayı artırabilir. Stresten kaçınmak ve psikoterapi önerilebilir.
Tedbirler : Uyarınız olmadan baş dönmeniz oluyorsa, araba kullanmayınız. Merdiven çıkma, yüzme gibi durumlarda tedbirli olunuz.
Ne Zaman Operasyon Önerilir ?
1-İç kulaktaki belli bir bölgenin açılması ile basıncın düşürülmesi operasyonu çoğunlukla işitmeyi engellemeyen bir operasyon türüdür.Baş dönmesi atakları vak’a ların yarısı ile üçte ikisinde kontrol altına alınır fakat her vak’a da kontrol edilmeyebilir. Bu işlemden sonraki kendine gelme süresi diğer işlemlere göre daha kısadır.
2-Denge siniri iç kulağı terk ettiği yerde kesilebilir. Bu operasyonda baş dönmesi atakları çoğunlukla önlenebilir ve işitme korunur.
3-Etkilenen kulakta hem işitme hem de denge sinirleri harap edilebilir. Bu operasyon kişide zaten hastalıktan dolayı işitme azalmışsa yapılır. Baş dönmesi ataklarının kontrolünde en yüksek başarı oranını verir.
Şayet operasyon gerekiyorsa bunun riskleri ve faydaları kişi ile iyice konuşulur. Meniere hastalığın da tedavi olmasa bile baş dönmesi atakları hemen hemen bütün vak!alarda kontrol altında alınabilir.