Tükürük Bezleri
Eylül 26, 2014
Çene Eklemi ve Ağrıları
Eylül 26, 2014

Tiroid Bezi

Tiroid, vücuttaki metabolizmayı düzenleyen iç salgı bezlerinden bir tanesidir. Bu bezden tiroid hormanları salgılanarak kana geçer.Tiriod bezi boyun ön bölgesinde, gırtlağın üzerinde bulunur. Birbirine ortadan bağlı iki adet dokudan ibarettir. Normal büyüklükteki tiroid bezinin elle hissedilmesi ve gözle fark edilmesi zordur.
Tiroid bezi ne zaman normal değildir ?
Tiroid bezi hastalıkları çok yaygındır. En sık görüleni bezin normalden az veya fazla hormon üretmesidir. Tiroid bezi hem yeterli hormon üretemediğinden çok çalışmak zorunda kalarak hem de çok hormon ürettiğinde zaten çok çalıştığı için büyüyebilir. Büyümüş tiroid bezine ‘guatr’ denilir. Hastalarda yumru veya kitleler olabilir. Bu kitleler iyi veya kötü huylu, yavaş veya ani gelişen türde olabilirler. Bütün bu rahatsızlıklar için hekime danışılmalıdır. Ülkemizde özellikle ‘Karadeniz’ bölgesinde guatr hastalığına sık rastlanmaktadır. Bunun sebebi tiroid içersindeki bir maddenin ailesel olarak normalden yavaş çalışması ve bunun kalıtımla geçmesi, iyot kullanılmaması ve bu tür tiroid bezini etkileyen ‘kara lahana’ gibi gıdaların bu bölgemizde bulunmasındandır.
Doktorunuz nasıl teşhis koyar ?
Tiroiddeki kitle teşhisi için ayrıntılı bir hikaye alınır. Baş ve boyun bölgesi muayene edilir. Yutkunma hareketiniz tiroid kitlesinin diğer kitlelerde ayırt edilmesini kolaylaştıran bir yöntemdir.
– İnce iğne aspirasyon biyopsisi
– Tiroid Ultrasonografisi
– Tiroid sintigrafisi
– Bilgisayarli tomografik inceleme
– Göğüs filmi
– Kanda hormon testleri
Tiroid nodülünüzün tedavisi
Tiroid nodüllerinin çoğu iyi huyludur. Genelde ilaçla baskılama yöntemi uygulanır. Bu tedavinin amacı ilaçla nodülünüzün zamanla küçülüp küçülmeyeceğini görmektir. Genellikle 3-6 ay arasında bir iyileşme görülür. İlaçla tedaviye rağmen yumru büyümeye devam ediyorsa operasyon önerilir.
 
Tiroid ameliyatı nedir ?
Tiroid cerrahisi, tiroid bezinin kısmen veya tamamen çıkartılmasıdır. Genellikle operasyonda tiroid bezi nodül olduğu parçası ile birlikte çıkartılır. Hızlı bir patolojik inceleme (dondurma yöntemi) ile karar verilir. Operatör bu sonuca göre bezin tümünü çıkartabilir. Bu tamamıyle operasyon sırasında verilen bir karardır. Bu durumlar operasyon sonrası boyunda öncesi hasta ile tartışılır. Operasyon sonrası boyunda bir dren (küçük bir plastik tüp ) olabilir .Bu tüp operasyon yerinde sıvı birikimini önlemek içindir. Sıvı azaldığı zaman çıkartılır. Çoğu hasta bir iki gün içersinde taburcu edilir.
Tiroid operasyonlarından sonra komplikasyon nadirdir. Kanama, kısık ses , yutkunmada zorluk, boyun derinsin hissizliği ve düşük kan kalsiyumu gibi yan etkiler olabilir. Birkaç hafta içinde birçok komplikasyon kaybolur. Tiroid bezinin tamamı çıkartılmış hastalarda operasyon sonrası düşük kan kalsiyumu ihtimali daha yüksektir.
Tiroid operasyonu geçiren hastalar operasyon sonrası tiroid hormonlarına gereksinim duyarlar. Tiroid hormonları böylelikle yerine konulur. Kanlarında kalsiyumu düşük hastalara kalsiyum verilir.