Larynx Kanserleri (Gırtlak Kanseri )

Ses Hastalıkları
Eylül 26, 2014
Burun Estetiği ( Rinoplasti )
Eylül 26, 2014
Larinks (gırtlak) Kanserinin Nedenleri ve Belirtileri Nedir?
Larinks  kanseri çoğunlukla sigara içen erkeklerde görülür. En sık rastlanılan yaş grubu 50-60 yaşındaki erkekler olmakla birlikte sigara içiciliğinin kadınlardada yaygınlaşmasıyla hastalığa kadınlardada daha sık rastlanır hale gelmiştir. Aynı şekilde alkol alanlarda da risk oranı yüksektir, içki ve sigara birlikte kullanılıyorsa risk daha da büyümektedir.
Tümör ses telleri üzerine yerleşmiş veya bu bölgeye ilerlemişse ses kısıklığı ve ses kalitesinde değişiklikler genellikle ilk ortaya çıkan belirtilerdir. Bu nedenle uzun süren özellikle iki haftayı geçen ses kısıklıkları ihmal edilmemeli ve mutlaka bir K.B.B Hastalıkları uzmanına muayene olunmalıdır. Gırtlak kanserinin diğer belirtileri arasında boğazda takılma hissi, boğazda ve kulaklara yansıyan ağrı şeklinde de olabilir.
 Ilerlemiş olgularda ise ise; nefes darlığı, yutma güçlüğü, yutma sırasında ağrı, kanlı balgam gibi belirtiler hastaların şikayetleri arasına katılır. Kanser boyundaki lenf bezlerine yayılmışsa, boynun yan tarafında giderek büyüyen şişlikler ortaya çıkar.Larinks (gırtlak) Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?
Muayene çok önemlidir.Endoscopla yapılan muayenede tumor dokusu tespit edildikten sonra biyopsi alınarak kesin tanı konur.Daha sonra tumorun çevreye ne kadar yayıldığı nı tespit etmek amacıyla Tomgrafi , ultrason ve gerektiğinde Emar dan yararlanılır.
Larinks (gırtlak) kanserinin tedavisi nedir? Larinks kanseri erken evrede yakalandığı takdirde tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınabilen bir kanserdir. Tedavi türünün seçimi de kanserin larinksin neresinde olduğuna, evresine, kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre yapılır.
TEDAVİ

• Cerrahi: Kanserli dokunun sağlam dokulara ulaşana kadar kesilerek çıkarılması anlamını taşıyan cerrahide sadece ses telleri kesilebileceği gibi larinksin(gırtlak) kısmen (parsiyel) yada tamamen alınması söz konusu olabilmektedir. Larinks (gırtlak) kanserinin tedavisinde sık kullanılan ve birçok larinks kanserinde en etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Bu ameliyatların birçoğunda boynun ön kısmında nefes borusuna giden bir delik açılabilir (trakeotomi) ve buradan nefes alınması sağlanır. Larinksin (gırtlağın) tamamı alındığında bu delik kalıcı olmakta, diğer ameliyatlarda ise, ameliyat bölgesi iyileştikten sonra açılan delik kapatılmaktadır. Eğer kanser hücreleri boyundaki lenf bezlerine yayılmışsa veya yayılma ihtimali yüksek görülüyorsa, ameliyat sırasında boyundaki lenf bezlerinin de çıkartılması (boyun diseksiyonu) gerekebilir.Lazer Cerrahisi: Son yıllarda gırtlak kanserinin tedavisinde giderek artan sıklıkta lazerde kullanılmaktadır. Bu hastalarda trakeotomi açılmasına gerek kalmamakta ve normal cerrahiyle aynı başarı şansı yakalanabilmektedir. Ancak lazer kullanılacak hastaların itinayla seçilmesi gerekmektedir.• Radyasyon tedavisi (Radyoterapi): Bu tedavi seçeneğinde yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanılarak kanser hücreleri öldürülür ve tümörler küçültülür. Radyasyon ışınları, larenks kanserlerinde genellikle boyuna dışardan bir cihazla verilir. Uygulama, her gün belli dozda radyasyon verilmesi şeklinde yapılır ve bu tedavi larenks kanserlerinde genellikle 6 hafta sürer. Radyasyonun kanser hücreleri üzerindeki etkisini artırmak için radyoterapi sırasında bazı ilaçların da verilmesi gerekebilir. Özellikle erken evre larinks (gırtlak) kanserlerinde en az cerrahi kadar başarı şansına sahip bir tedavi seçeneğidir.

• Kemoterapi: Bu tedavi seçeneğinde kanser hücrelerinin öldürülmesi için ilaçlar kullanılır. Kemoterapide kullanılan ilaçların bazıları ağızdan alınan haplar şeklindedir; ancak çoğu hastanede uygulanması gereken ve enjeksiyon şeklinde verilen ilaçlardır. Çoğunlukla ileri evre kanserlerde cerrahi öncesi yada ameliyat sonrası kanserleri tekrarlayan hastalarda kullanılması gündeme gelmektedir.